ยอดจดทะเบียนธุรกิจเดือนพ.ค.เพิ่มขึ้น18%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย สถิติการจดทะเบียนในเดือนพฤษภาคม 2553 ว่า ผู้ประกอบธุรกิจขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด ทั่วประเทศ จำนวน 3,502 ราย เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นจัดตั้งในกรุงเทพฯ 1,368 ราย ส่วนภูมิภาค 2,134 ราย มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 17,837 ล้านบาท

สำหรับนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บริการนันทนาการ จำนวน 824 ราย การก่อสร้างอาคารทั่วไป 285 ราย และอสังหาริมทรัพย์ 160 ราย โดยสถิติการจดทะเบียนธุรกิจในช่วง 5 เดือนแรก ของปี 2553 มีจำนวน 20,834 ราย เพิ่มขึ้น 32.6 % เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน และมีเงินทุนจดทะเบียน 84,532 ล้านบาท

โดยการจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม ชี้ให้เห็นถึงเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นที่เริ่มฟื้นตัวจากปัญหาการเมืองที่เริ่มมีเสถียรภาพ ซึ่งคาดว่า ในช่วงไตรมาสที่เหลือการจดทะเบียนธุรกิจจะเพิ่มมากขึ้น ตามเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้น

สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศ สถิติจดทะเบียนเลิกในเดือนพฤษภาคม 2553 มีจำนวน 742 ราย ลดลง 18% แบ่งเป็นกรุงเทพฯ จำนวน 200 ราย ภูมิภาค 541 ราย มีเงินทุนจดทะเบียน 4,010 ล้านบาท สำหรับ
ประเภทธุรกิจที่มีจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 101 ราย อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 34 ราย บริการด้านธุรกิจอื่นๆ จำนวน 28 ราย

ทั้งนี้ มีจำนวนห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทจำกัดคงอยู่ทั่วประเทศจำนวน 545,097 ราย และบริษัทมหาชน คงอยู่ 891 ราย รวมนิติบุคคลคงอยู่ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 545,988 ราย