ธนชาตถอนหลักทรัพย์SCIBออกจากตลท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาต และ
คณะกรรมการธนาคารนครหลวงไทย เห็นสมควรให้ธนาคารนครหลวงไทย ทำการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลท. และเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ ธนาคารนครหลวงไทย จึงกำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 พร้อมทั้งกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ซึ่งภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น SCIB อนุมัติให้ทำการเพิกถอนหุ้น
รวมทั้ง ตลท.ได้อนุมัติคำขอการเพิกถอนหุ้นแล้ว ธนาคารธนชาตจะทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ของธนาคารนครหลวงไทย อีกครั้ง ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2553

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!