พณ.เผยเปิดให้บริการทางการค้าตามปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านบริการ อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อรับมือสถานการณ์ทางการเมืองที่มีอยู่ในขณะนี้ ว่า รัฐบาล ยังไม่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในส่วนของการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ของทั้ง 2 กรมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริการอื่นๆ และการขอจดสิทธิบัตร รวมทั้ง บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ขณะนี้ เปิดให้บริการเป็นปกติยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และยังให้บริการตามแนวคิดการปรับภาพลักษณ์ใหม่ในการให้บริการ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยมุ่งเน้นความสะดวกสบายบริการรวดเร็วทันใจ ทั้งนี้ ยังได้ลดขั้นตอนในการติดต่องานเป็นหลักและหลังจากได้เริ่มทำการปรับปรุงภาพลักษณ์ศูนย์บริการธุรกิจส่วนกลาง(สนามบินน้ำ) ไปแล้วเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา ด้วยขยายศูนย์บริการธุรกิจทั้ง 5 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ ด้วย

นายอลงกรณ์ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบ บริษัท จีจีเอฟ ประเทศไทย จำกัด ด้วย ว่า ในวันพรุ่งนี้ จะให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินคดีกับกรรมการบริษัท 2 คน ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ (สศก.) กรณีที่ไม่ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบ รวมถึงไม่ให้ถ้อยคำด้วย ซึ่งภายใต้กฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ปี 2542 จะมีโทษปรับเป็นรายคดีวันละ 5,000 บาท ต่อรายต่อคน และหากพบเป็นการผิดต่อกฎหมาย จะมีโทษทั้งคดีอาญา และแพ่ง จำคุก 5 ปี ปรับ 100,000 - 1,000,000 บาท พร้อมทั้งให้เร่งดำเนินการให้กรรมการชุดใหม่ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 7 คน เข้าให้ถ้อยคำและให้ข้อมูลภายในวันที่ 22 มีนาคมนี้ ซึ่งหากไม่ดำเนินการตาม ก็จะถูกดำเนินคดีเช่นกัน