มูฟเมนท์ตลาดทุน

+บล.โกลเบล็กเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับวุฒิศักดิ์ คลินิก ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2553

+บมจ.เด็มโก้ยิ้มรับงานเข้าต่อเนื่อง ล่าสุดลงนามในสัญญาหรือเซ็นเอ็มโอยูกับบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้งฯ เตรียมรับงานก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม 5-6 โครงการ มูลค่างานรวมกว่า 10,000 ล้านบาท คาดเริ่มก่อสร้างกลางปี 2553 เป็นต้นไป

+หลังบมจ.สยามแก๊ส หรือ SGP ประกาศซื้อหุ้นคืนเมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา ก็ใส่เกียร์ 5 ลุยเก็บจนทำให้ ณ วันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ซื้อไปแล้วถึง 20 ล้านหุ้น สัดส่วน 2.1% เป็นเงิน 181.23 ล้านบาท จากโครงการทั้งหมด 90 ล้านหุ้น สัดส่วนไม่เกิน 10% ของทุนชำระแล้ว

+บมจ.กรุงเทพประกันชีวิตแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่เครื่องบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 266 เกิดอุบัติเหตุที่สนามบินสมุย เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา บริษัทในฐานะผู้รับประกันภัยบริษัท การบินกรุงเทพฯ ได้ทำประกันภัยต่อไปยังบริษัท รับประกันภัยต่อฯที่มีฐานะการเงินมั่นคงในต่างประเทศกว่า 99% จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด