เพลง มะล่องก่องแก่ง

เนื้อเพลง มะล่องก่องแก่ง

เพลง: มะล่องก่องแก่ง

ศิลปิน: พจน์ สายอินดี้

คำร้อง/ทำนอง: ฉัตรชัย จวงวิเศษ

เรียบเรียง: กล้าชัย ไทหนองคาย

 

เจ้ามีเขาอยู่แล้วยังดึงอ้ายเข้าไปหา

อ้ายคนนอกสายตาเจ้าบ่แคร์บ่สน

อ้ายมันใจง่ายที่เจ้าบ่หลูโตน

เบื่อนำคำเว้าคนเฮ็ดให้เฮาเปลี่ยนไป

 

เจ้ามาเฮ็ดให้ฮู้สึกดีแล้วกะย่างหนีไป

เจ็บแท้หนอใจอ้ายอยากถอยคืนกลับมา

 

แต่ใจมันพังไปเบิ๊ดแล้ว

เฮ็ดได้แค่เหลือใจเจ้าของ

 

ขอโทษที่เข้าไปเป็นมะริ่งกิ่งก่อง

สะระน๊องก่องแก่งมะน่องมะแน่งมั๊บ

ปะล่องป่องแป่งง้องแง้งง้องแง้งในชีวิตเธอ

ขอโทษที่เข้าไปเป็นมะริ่งกิ่งก่อง

สะระน๊องก่องแก่งมะน่องมะแน่งมั๊บ

ปะล่องป่องแป่งง้องแง้งง้องแง้งในชีวิตเธอ

ปานเป็นผีบ้าเว้าหลายกะเพราะเธอ

ตั้งแต่น้อยจนใหญ่กะพึ่งสิเคยเจอ

มะล่องก่องแก่งแท้หน้อใจอ้าย

 

ขอโทษที่เข้าไปเป็นมะริ่งกิ่งก่อง

สะระน๊องก่องแก่งมะน่องมะแน่งมั๊บ

ปะล่องป่องแป่งง้องแง้งง้องแง้งในชีวิตเธอ

ขอโทษที่เข้าไปเป็นมะริ่งกิ่งก่อง

สะระน๊องก่องแก่งมะน่องมะแน่งมั๊บ

ปะล่องป่องแป่งง้องแง้งง้องแง้งในชีวิตเธอ

 

ปานเป็นผีบ้าเว้าหลายกะเพราะเธอ

ตั้งแต่น้อยจนใหญ่กะพึ่งสิเคยเจอ

มะล่องก่องแก่งแท้หน้อใจอ้าย

 

 

แต่ใจมันพังไปเบิ๊ดแล้ว

เฮ็ดได้แค่เหลือใจเจ้าของ

 

ขอโทษที่เข้าไปเป็นมะริ่งกิ่งก่อง

สะระน๊องก่องแก่งมะน่องมะแน่งมั๊บ

ปะล่องป่องแป่งง้องแง้งง้องแง้งในชีวิตเธอ

ขอโทษที่เข้าไปเป็นมะริ่งกิ่งก่อง

สะระน๊องก่องแก่งมะน่องมะแน่งมั๊บ

ปะล่องป่องแป่งง้องแง้งง้องแง้งในชีวิตเธอ

 

ปานเป็นผีบ้าเว้าหลายกะเพราะเธอ

ตั้งแต่น้อยจนใหญ่กะพึ่งสิเคยเจอ

มะล่องก่องแก่งแท้หน้อใจอ้าย

 

ขอโทษที่เข้าไปเป็นมะริ่งกิ่งก่อง

สะระน๊องก่องแก่งมะน่องมะแน่งมั๊บ

ปะล่องป่องแป่งง้องแง้งง้องแง้งในชีวิตเธอ

ขอโทษที่เข้าไปเป็นมะริ่งกิ่งก่อง

สะระน๊องก่องแก่งมะน่องมะแน่งมั๊บ

ปะล่องป่องแป่งง้องแง้งง้องแง้งในชีวิตเธอ

 

ปานเป็นผีบ้าเว้าหลายกะเพราะเธอ

ตั้งแต่น้อยจนใหญ่กะพึ่งสิเคยเจอ

มะล่องก่องแก่งแท้หน้อใจอ้าย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***