COOL fahrenheit

คลื่นวิทยุ Adult Contemporary อันดับ 1 ที่ผสมผสานอารมณ์ ความรัก ความเพลิดเพลิน และความเป็นมิตรภาพเข้าไว้ด้วยกัน

นโยบายของเว็บไซต์เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราอาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์ในการวัดอันเป็น กรรมสิทธิ์ของนีลเส็น ซึ่งทำให้คุณมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยการตลาด เช่น การวัดเรตติงโทรทัศน์ของนีลเส็น เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ซอฟต์แวร์ของนีลเส็นอาจบันทึกไว้ และเพื่อการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของการวัดดิจิทัลของนีลเส็นที่ http://www.nielsen.com/digitalprivacy