เพลง 16090 (feat. Mommy's boy)

อัลบั้ม melt your popsicle!

ศิลปิน Telex Telexs, Mommy's boy

13 ม.ค. 60

เนื้อเพลง 16090 (feat. Mommy's boy)

 

เพลง: 16090 (feat. Mommy's boy)

ศิลปิน: Telex Telexs

 

ไกลกันเป็นหมื่นไมล์

ใครกันเป็นอื่นไป

ปล่อยให้ระยะทาง

แทรกกลางระหว่างสองหัวใจ

ไกลกันเป็นหมื่นไมล์

ใครกันเป็นอื่นไป

ปล่อยให้ระยะทาง

แทรกกลางระหว่างสองหัวใจ

 

ก่อนเธอบอกลา

ให้คำสัญญาแม้ทางจะไกล

ใจจะยังเหมือนเดิม

ต่างเพียงฟากฟ้า

คนล่ะฝั่งฝน

ไม่อาจทำเราหมางเมิน

 

กฎเกณฑ์ของเวลา

สร้างกติกาท้าทาย

เกมส์ใจให้เราเผชิญ

ที่เธอพูดมา

ต่างจากสิ่งที่เธอกำลังทำ

อยู่เหลือเกิน

 

ไกลกันเป็นหมื่นไมล์

ใครกันเป็นอื่นไป

ปล่อยให้ระยะทาง

แทรกกลางระหว่างสองหัวใจ

ไกลกันเป็นหมื่นไมล์

ใครกันเป็นอื่นไป

ปล่อยให้ระยะทาง

แทรกกลางระหว่างสองหัวใจ

 

เฝ้าคอยเธอทุกวันคืน

ยังคงยืนอยู่ตรงนี้

นับถอยหลังทุกนาที

คนเดิมคนนี้ยังรอเธอ

เฝ้าคอยเธอทุกวันคืน

ยังคงยืนอยู่ตรงนี้

นับถอยหลังทุกนาที

คนเดิมคนนี้ยังรอแค่เธอ

 

ไกลกันเป็นหมื่นไมล์

ใครกันเป็นอื่นไป

ปล่อยให้ระยะทาง

แทรกกลางระหว่างสองหัวใจ

ไกลกันเป็นหมื่นไมล์

ใครกันเป็นอื่นไป

ปล่อยให้ระยะทาง

แทรกกลางระหว่างสองหัวใจ

 

เฝ้าคอยเธอทุกวันคืน

ยังคงยืนอยู่ตรงนี้

นับถอยหลังทุกนาที

คนเดิมคนนี้ยังรอเธอ

เฝ้าคอยเธอทุกวันคืน

ยังคงยืนอยู่ตรงนี้

นับถอยหลังทุกนาที

คนเดิมคนนี้ยังรอแค่เธอ

 

เฝ้าคอยเธอทุกวันคืน

ยังคงยืนอยู่ตรงนี้

นับถอยหลังทุกนาที

คนเดิมคนนี้ยังรอเธอ

เฝ้าคอยเธอทุกวันคืน

ยังคงยืนอยู่ตรงนี้

นับถอยหลังทุกนาที

คนเดิมคนนี้ยังรอแค่เธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***