เพลง ที่ที่เป็นของเรา

เนื้อเพลง ที่ที่เป็นของเรา

เพลง: ที่ที่เป็นของเรา

ศิลปิน: เอ๊ะ จิรากร

 

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ที่เราได้เดินทางด้วยกัน

ที่เธอได้มาอยู่กับฉัน

คงมีหัวใจที่เหมือนกัน

 

และอยากให้เธอได้รู้บางสิ่ง

สิ่งที่จะทำให้เราอยู่กันได้ยาวนาน

และอยากให้เธอได้รู้บางอย่าง

บางอย่างบนทางที่เราต้องเดินไปด้วยกัน

 

มีเธอก็ต้องมีฉัน

เราต้องกล้าที่จะฝันถึงวันดีๆ

แค่เรามีหัวใจที่ซื่อตรง

ให้กันอย่างวันนี้เรื่อยไป

ยังไงเธอจะมีฉัน

อย่าหยุดส่งต่อความฝันถ้าลมหายใจยังมี

ให้ทุกๆอย่างทุกความสุขได้เกิดทุกนาที

ในที่แห่งนี้ที่เป็นของเรา

 

อย่าเหนื่อยอยู่คนเดียว

เมื่อเราหันมายังเจอกัน

เธอเป็นครอบครัวเดียวกับฉัน

ตั้งแต่ที่เราได้พบกัน

 

และอยากให้เธอได้รู้บางสิ่ง

สิ่งที่จะทำให้เราอยู่กันได้ยาวนาน

และอยากให้เธอได้รู้บางอย่าง

บางอย่างบนทางที่เราต้องเดินไปด้วยกัน

 

มีเธอก็ต้องมีฉัน

เราต้องกล้าที่จะฝันถึงวันดีๆ

แค่เรามีหัวใจที่ซื่อตรง

ให้กันอย่างวันนี้เรื่อยไป

ยังไงเธอจะมีฉัน

อย่าหยุดส่งต่อความฝันถ้าลมหายใจยังมี

ให้ทุกๆอย่างทุกความสุขได้เกิดทุกนาที

ในที่แห่งนี้ที่เป็นของเรา

และอยากให้เธอได้รู้บางสิ่ง

สิ่งที่จะทำให้เราอยู่กันได้ยาวนาน

และอยากให้เธอได้รู้บางอย่าง

บางอย่างบนทางที่เราต้องเดินไปด้วยกัน

 

มีเธอก็ต้องมีฉัน

เราต้องกล้าที่จะฝันถึงวันดีๆ

แค่เรามีหัวใจที่ซื่อตรง

ให้กันอย่างวันนี้เรื่อยไป

ยังไงเธอจะมีฉัน

อย่าหยุดส่งต่อความฝันถ้าลมหายใจยังมี

ให้ทุกๆอย่างทุกความสุขได้เกิดทุกนาที

ในที่แห่งนี้ที่เป็นของเรา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***