แท็ก

world economic forum

world economic forum ใหม่ล่าสุด

'ช่องว่างทางรายได้' ระหว่างเพศชายและเพศหญิงต้องใช้เวลา 217 ปี ถึงจะเท่าเทียมกัน

'ช่องว่างทางรายได้' ระหว่างเพศชายและเพศหญิงต้องใช้เวลา 217 ปี ถึงจะเท่าเทียมกัน

การจ่ายเงินที่ไม่เท่าเทียมระหว่างเพศชายและเพศหญิงในแต่ละธุรกิจใหญ่ๆ ในโลก อาจต้องใช้เวลานานถึง 217 ปี ช่องว่างถึงจะหมดไป

เปิดอ่าน2,638