ไอซ์แลนด์บังคับใช้กฎหมายรายได้ชายและหญิงต้องเท่าเทียมกัน

ไอซ์แลนด์บังคับใช้กฎหมายรายได้ชายและหญิงต้องเท่าเทียมกัน

ไอซ์แลนด์บังคับใช้กฎหมายรายได้ชายและหญิงต้องเท่าเทียมกัน

ประเทศไอซ์แลนด์ กลายเป็นประเทศแรกในโลกที่เริ่มต้นบังคับใช้กฎหมายใหม่ให้การจ่ายค่าแรงระหว่างเพศชายและเพศหญิงต้องเท่าเทียมกัน เพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมทางรายได้

ทั้งนี้กฎหมายใหม่ที่ทางการไอซ์แลนด์เริ่มบังคับใช้นั้น กำหนดให้บริษัทหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีพนักงานมากกว่า 25 คนขึ้นไป ต้องมีใบรับรองจากทางรัฐบาล ที่แสดงหลักฐานถึงการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมทั้งชายและหญิง หากบริษัทหรือหน่วยงานใด ไม่มีใบรับรองดังกล่าวจากรัฐบาล จะต้องถูกกำหนดโทษปรับ 

ส่วนกฎหมายที่บังคับใช้การจ่ายค่าแรงระหว่างเพศชายและเพศหญิงต้องเท่ากันอย่างเท่าเทียม ได้เริ่มบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 ที่ผ่านมา โดยข้อกฎหมายนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งรัฐบาลผสมกลางและขวา และฝ่ายค้านในสภาของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเกือบ 50% เป็นสุภาพสตรี

icelandGettyimages.comการท่องเที่ยวฉุดให้ไอซ์แลนด์ฟื้น

สำหรับประเทศไอซ์แลนด์ เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ประสบปัญหาพิษเศรษฐกิจ แต่ในท้ายที่สุดประเทศก็สามารถฝ่าวิกฤตดังกล่าวได้ กระทั่งกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่ง มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในเกณฑ์ดี มีเสถียรภาพของเงินเฟ้อ และมีหนี้สาธารณะต่ำ โดยเวลานี้แหล่งช่องทางทำเงินของไอซ์แลนด์มาจากการท่องเที่ยวและการประมงเป็นสำคัญ 

นอกเหนือจากนี้การจัดอันดับของ World Economic Forum ได้ยกให้ประเทศไอซ์แลนด์ เป็นประเทศที่มีความเท่ากันในเรื่องของเพศดีที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลกเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน 

โดยรัฐบาลไอซ์แลนด์ เชื่อว่า จะสามารถขจัดปัญหาความไม่เท่ากันด้านการจ่ายค่าแรงระหว่างเพศชายและหญิงอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ภายในปี 2022