วิธียื่นภาษีออนไลน์เงินได้ปี 2565 (ยื่นในปี 2566) ด้วยตัวเองแบบละเอียด

วิธียื่นภาษีออนไลน์เงินได้ปี 2565 (ยื่นในปี 2566) ด้วยตัวเองแบบละเอียด

วิธียื่นภาษีออนไลน์เงินได้ปี 2565 (ยื่นในปี 2566) ด้วยตัวเองแบบละเอียด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เข้าสู่ปี 2566 ช่วงต้นปีจะเข้าสู่ฤดูกาล ยื่นภาษีออนไลน์ เงินได้ปี 2565 นำมายื่นภาษีในปี 2566 สำหรับประชาชนที่มีรายได้ที่ต้องเสียภาษี โดยครั้งนี้เว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้ปรับโฉมระบบ E-FILING ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์รูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้กับผู้มีเงินได้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบภาษี ส่วนหน้าตาจะเป็นอย่างไร และจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนั้นไปดูพร้อมๆ กัน

ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 เริ่มวันที่เท่าไร ได้ถึงวันไหน?

ผู้ยื่นแบบสามารถยื่นภาษีออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจน ถึงวันที่ 10 เมษายน 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th

ขั้นตอนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 แบบ ได้แก่

 1. แบบ ภ.ง.ด.90 คือ ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่นๆ

 2. แบบ ภ.ง.ด.91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการยื่นภาษี 2565 มีอะไรบ้าง?

 1. หนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ) จากนายจ้าง เป็นเอกสารที่ระบุว่าปีนั้นมีรายได้รวมเท่าไหร่ มีการหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่างๆ

 2. รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี ได้แก่ ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา, บุตร หรืออุปการะคนพิการ

 3. เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีที่ เพื่อนำมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน LTF/RMF, เบี้ยประกันชีวิต, ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการลดหย่อนภาษี3

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th มีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร (คลิก) จากนั้นเลือกปุ่ม "ยื่นออนไลน์" (สามารถยื่นภาษีตั้งแต่วันนี้ - 10 เม.ย. 66 หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายวันยื่นแบบภาษีระบบจะมีการแจ้งอัปเดตอีกครั้ง)
  ยื่นภาษี 2566ยื่นภาษี 2566
 2. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" ส่วนใครที่เพิ่งยื่นภาษีเป็นครั้งแรกต้องสมัครสมาชิกก่อน
  ยื่นภาษี1
 3. กรอกเลขประตัวผู้เสียภาษีอากร หรือชื่อผู้ใช้งาน (ก็คือเลขประจำตัวประชาชน) และรหัสผ่าน (ที่เคยตั้งไว้) จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบ
  ยื่นภาษี2
 4. กรมสรรพากรมีการเพิ่มระบบ OTP เพื่อยืนยันตัวตน หากใช้เบอร์เดิมให้เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ ระบบจะส่งรหัส OTP มายังเบอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนเบอร์ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ใหม่ จากนั้นกดขอรหัส OTP
  ยื่นภาษี3
 5. ให้กรอกรหัส OTP ลงในช่องที่ระบุไว้ จากนั้นกดยืนยัน OTP
  ยื่นภาษี4
 6. ระบบจะแสดงหน้าจอผู้มีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กดยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ซึ่งเป็นแบบภาษีเงินได้ประจำปี
  ยื่นภาษี5
 7. ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ทั้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, สถานที่ติดต่อ, ร้านค้า/กิจการส่วนตัว (ถ้ามี) และให้ระบุสถานะในปัจจุบันด้วย จากนั้นเลือกกดถัดไป
  ยื่นภาษี6
 8. ระบบแสดงหน้ารายได้ เช่น รายได้จากเงินเดือน, รายได้จากฟรีแลนซ์-รับจ้างทั่วไป-วิชาชีพอิสระ, รายได้จากทรัพย์สิน การทำธุรกิจ, รายได้จากการลงทุน และรายได้จากมรดกหรือได้รับมา หากเป็นพนักงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือน เลือกรายได้จากเงินเดือน กดที่ "ระบุข้อมูล"
  ยื่นภาษี7
  tax8
 9. ใส่รายละเอียดเงินได้ทั้งหมด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลขผู้จ่ายเงินได้ จากนั้นกดบันทึก
  ยื่นภาษี9
 10. ระบบจะพากลับมาที่หน้ารายได้เหมือนเดิม ให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ (หากมีรายได้ที่นอกเหนือจากเงินเดือน ให้กรอกให้ครบถ้วน) จากนั้นกดถัดไป
  ยื่นภาษี10
 11. ระบบจะแสดงรายการค่าลดหย่อนภาษีที่เรามีในปี 2564 โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว, กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อนกลุ่มออมเงินและลงทุน, กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อนกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล และกลุ่มที่ 4 ค่าลดหย่อนบริจาค
  (กรอกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม หรือใครที่มีการออมการลงทุนต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี)
  ยื่นภาษี11 tax12
  tax13 tax14
 12. หากกรอกข้อมูลในแต่ละกลุ่มครบถ้วนแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ทั้งข้อมูลเงินได้ทั้งหมด , การคำนวณภาษี และยอดที่ชำระ (ขอคืน) (หากมียอดเงินที่ต้องเสียภาษีสามารถขอผ่อนชำระภาษีได้)
  ยื่นภาษี15
 13. เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม "ยืนยันการยื่นแบบ" เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นภาษี เพิ่มเติม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook