รวมรายการลดหย่อนภาษีปี 2562 ของมนุษย์เงินเดือนมีกี่รายการ-อะไรบ้าง?

รวมรายการลดหย่อนภาษีปี 2562 ของมนุษย์เงินเดือนมีกี่รายการ-อะไรบ้าง?

รวมรายการลดหย่อนภาษีปี 2562 ของมนุษย์เงินเดือนมีกี่รายการ-อะไรบ้าง?
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ถึงเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรราดาแล้ว เชื่อว่าหลายคนก็เตรียมหาตัวช่วยเพื่อมาลดหย่อนภาษีปี 2562 กันบ้างแล้ว โดยผู้ที่มีเกณฑ์เสียภาษีสามารถยื่นแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 8 เม.ย. 63

สำหรับรายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2562 นั้นแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยรายละเอียดจะมีอะไรบ้าง Sanook Money ได้รวบรวมมาฝากกัน เพื่อที่ทุกคนจะได้เช็กและวางแผนลดหย่อนภาษีได้ถูกต้อง

ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว ได้แก่

istock-1138846122

ค่าลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล

 • จำนวน 60,000 บาท
 • หมายเหตุ สามารถใช้ได้ทันที

ค่าลดหย่อนคู่สมรส

 • จำนวน 60,000 บาท
 • หมายเหตุ สามี-ภรรยาต้องจดทะเบียนสมรส, คู่สมรสต้องไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้ แต่ไม่ได้แยกยื่นแบบ

ค่าลดหย่อนบุตร

 • จำนวน 30,000 บาท
 • หมายเหตุ บุตรตามกฎหมายไม่จำกัดจำนวน, บุตรบุญธรรมลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน, บุตรต้องอายุไม่เกิน 20 ปี, หากบุตรอายุ 21-25 ปี ต้องกำลังศึกษาชั้น ปวส. ขึ้นไป และบุตรมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาท

ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร

 • จำนวนลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
 • หมายเหตุ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 62 และสามีใช้สิทธิ์ได้หากภรรยาไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้ แต่ยื่นแบบรวมกัน

ค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2

 • จำนวน 30,000 บาทต่อคน
 • หมายเหตุ คลอดบุตรคนที่ 2 ขึ้นไปในปี 2562 และเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา-มารดา (ของตัวเองและคู่สมรส)

 • จำนวน 30,0000 บาทต่อคน สูงสุด 4 คน รวม 120,000 บาท
 • หมายเหตุ บิดา-มารดา อายุ 60 ปีขึ้นไป, มีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาท และลูกใช้สิทธิ์ได้เพียงคนเดียว

ค่าอุปการะผู้พิการ หรือผู้ทุพพลภาพ

 • จำนวน 60,000 บาท
 • หมายเหตุ ผู้พิการต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ และผู้พิการมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาท

ค่าลดหย่อนภาษี กลุ่มประกัน เงินออม และการลงทุน ได้แก่

istock-1054923550

เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป/เงินฝากแบบมีประกันชีวิต

 • จำนวนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง

 • จำนวนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

*รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

เบี้ยประกันชีวิตและบำนาญ

 • จำนวน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

 • จำนวน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 500,000 บาท

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

 • จำนวน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 500,000 บาท

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

 • จำนวนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 13,200 บาท

*หากรวมเบี้ยประกันชีวิตและบำนาญ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กบข./กองทุนสงเคราะห์ครู่โรงเรียนเอกชน, กองทุน RMF และ กอช. รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่

istock-1069166364

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย

 • จำนวนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

โครงการบ้านหลักแรกปี 2558

 • จำนวนค่าลดหย่อนสูงสุดปีละ 120,000 บาท ไม่เกิน 5 ปี (2558-2562)
 • หมายเหตุ สำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรก เมื่อปี 2558-2559

โครงการบ้านหลังแรกปี 2562

 • จำนวนค่าลดหย่อนสูงสุด 200,000 บาท
 • หมายเหตุ ซื้อบ้าน-คอนโด ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท, ต้องเป็นบ้านหลังแรกเท่านั้น, ถือครองกรรมสิทธิ์อย่างน้อย 5 ปี และโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 เม.ย.-31 ธ.ค. 62

กลุ่มเงินบริจาคตอบแทนสังคม ได้แก่

istock-1054862898

เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา/กีฬา/สังคม และโรงพยาบาลรัฐ

 • จำนวนลดภาษีได้ 2 เท่า ของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย-ค่าลดหย่อนอื่นแล้ว)

เงินบริจาคให้สถานสาธารณกุศล/ น้ำท่วม

 • จำนวนลดหย่อนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่

istock-539355700

ช้อปช่วยชาติ (1-16 ม.ค. 62)

 • จำนวนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
 • หมายเหตุ เฉพาะการซื้อยางยนต์/หนังสือ และสินค้า OTOP จากร้านที่จดทะเบียน

สินค้าการศึกษาและกีฬา (1 พ.ค.-30 มิ.ย. 62)

 • จำนวนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท
 • หมายเหตุ ไม่รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, มีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

หนังสือ (1 ม.ค.-31 ธ.ค.62)

 • จำนวนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท
 • หมายเหตุ มีใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

สินค้า OTOP (30 เม.ย.-30 มิ.ย. 62)

 • จำนวนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท
 • หมายเหตุ มีใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการสินค้า OTOP

เที่ยวเมืองหลัก-เมืองรอง (30 เม.ย.-30 มิ.ย. 62)

 • จำนวนเที่ยวเมืองหลัก ไม่เกิน 15,000 บาท
 • จำนวนเที่ยวเมืองรอง ไม่เกิน 20,000 บาท
 • หมายเหตุ เฉพาะค่าที่พัก ค่าบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามเงื่อนไขที่กำหนด

กลุ่มเงินบริจาคพรรคการเมือง

 • จำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท

>> สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2562 พร้อมวิธีคำนวณ-เทคนิคการวางแผนภาษี