เยียวยาแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ขนส่งจ่ายผ่านพร้อมเพย์ 8 พ.ย. 64

เยียวยาแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ขนส่งจ่ายผ่านพร้อมเพย์ 8 พ.ย. 64
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขนส่งทางบก พร้อมจ่ายเงินเยียวแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุเกิน 65 ปี คนละ 5,000-10,000 บาท ได้แน่ 8 พ.ย. นี้ เบื้องต้นมีผู้ได้รับสิทธิ์ 1.6 หมื่นคน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมฯ มั่นใจว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยา กลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และประกอบอาชีพในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือจะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยรอบแรกจะจ่ายให้กับกลุ่มรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 และรอบที่ 2 จ่ายให้กับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายนนี้

โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือจะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยรอบแรกจะจ่ายให้กับกลุ่มรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 และรอบที่ 2 จ่ายให้กับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายนนี้

โดยผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ขับรถใน 13 จังหวัด ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • พระนครศรีอยุธยา
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา

จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน

ส่วนในพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด ได้แก่

 • กาญจนบุรี
 • ตาก
 • นครนายก
 • นครราชสีมา
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ปราจีนบุรี
 • เพชรบุรี
 • เพชรบูรณ์
 • ระยอง
 • ราชบุรี
 • ลพบุรี
 • สิงห์บุรี
 • สมุทรสงคราม
 • สระบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • อ่างทอง

จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน

ล่าสุด ที่กรมการขนส่งทางบก ประเมิน จะมีผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังกล่าวจำนวน 16,000 คน และได้ลงทะเบียนจองคิวไว้แล้วประมาณ 5,000 ราย ซึ่งผู้ที่เข้าเงื่อนไขจะต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. 64 ที่ กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเอกสารตามที่กำหนด ได้แก่

 • ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (ณ จุดลงทะเบียน)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
 • บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ
 • *กรณีรถเช่า ต้องมีข้อมูลทะเบียนรถที่เช่าขับและผู้ให้เช่ารถได้ โดยกรมการขนส่งทางบกจะทำการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนรับสิทธิ

ทั้งนี้ กรมฯ ได้เปิดให้จองคิวลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.-5 พ.ย. 64 ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก เพื่อลดความแออัด

ในขณะที่บรรยากาศของการรับลงทะเบียนวันแรกที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักรถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้ที่เข้าเงื่อนไขและได้จองคิวไว้ล่วงหน้าทยอยเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่หลังจากมีการลงทะเบียนแล้วคือคุณสมบัติบางส่วนอาจยังคาบเกี่ยวจะต้องมีการพิจารณาคือการคงสถานะประกันสังคมของผู้ขับรถบางส่วนที่เคยทำงานอาชีพอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าจะสามารถพิจารณาได้ภายในเวลาอันรวดเร็วและ จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่เข้าเงื่อนไขได้ตามกำหนด