แท็กซี่-มอเตอร์ไซค์ อายุเกิน 65 ปี เฮ! ครม. เคาะจ่ายเงินเยียวยาสูงสุด 10,000 บาท เริ่ม พ.ย. นี้

แท็กซี่-มอเตอร์ไซค์ อายุเกิน 65 ปี เฮ! ครม. เคาะจ่ายเงินเยียวยาสูงสุด 10,000 บาท เริ่ม พ.ย. นี้

แท็กซี่-มอเตอร์ไซค์ อายุเกิน 65 ปี เฮ! ครม. เคาะจ่ายเงินเยียวยาสูงสุด 10,000 บาท เริ่ม พ.ย. นี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ครม. เคาะกรอบวงเงิน 166.94 ล้านบาท จ่ายเยียวยากลุ่มแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์ รับคนละ 5,000 บาท เริ่ม พ.ย. นี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพคนขับรถแท็กซี่ และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่มีอายุเกิน 65 ปี อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด และได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้อนุมัติกรอบวงเงินเยียวยา 166.94 ล้านบาท

สำหรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มคนขับแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้างนั้น จะต้องมีรายชื่ออยู่ในกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยมีจำนวนกลุ่มคนขับแท็กซี่ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด ราว 12,918 คน และคนขับรถมอร์เตอร์ไซค์ จำนวน 3,776 คน รวม 16,694 คน ส่วนจะจ่ายเงินเยียวยาให้ตามระยะเวลาประกาศของ ศบค. ดังนี้

  • พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด รับเงินคนละ 10,000 บาท (5,000 บาท + 2 เดือน)
  • พื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด รับเงินคนละ 5,000 บาท (1 เดือน)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มคนขับแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์ ที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนั้น จะเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือตามวิธีการอื่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยจะเริ่มโอนเงินในเดือน พ.ย. นี้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook