เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ จ่อเปิดลงทะเบียนรับคนละ 5,000-10,000 บาท วันที่ 25 ต.ค. นี้

เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ จ่อเปิดลงทะเบียนรับคนละ 5,000-10,000 บาท วันที่ 25 ต.ค. นี้

เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ จ่อเปิดลงทะเบียนรับคนละ 5,000-10,000 บาท วันที่ 25 ต.ค. นี้
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ขนส่ง จ่อเปิดลงทะเบียนเยียวยาแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ ในวันที่ 25 ต.ค.-5 พ.ย. 64 จ่ายเยียวยาคนละ 5,000-10,000 บาท แบ่งจ่าย 2 รอบ เริ่มจ่ายรอบแรก 8-12 พ.ย. 64

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุถึงกรณีที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่มีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ตามประกาศของ ศบค. นั้น ซึ่งเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ ดังกล่าวมีดังนี้

 • ผู้ขับรถแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต้องมีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป ก่อนวันที่ 11 ส.ค. 64
 • มีศักยภาพในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
 • มีบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ
 • รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน
 • มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 • กรณีรถเช่า ต้องยืนยันทะเบียนรถและผู้ให้เช่า โดยกรมการขนส่งทางบกจะทำการตรวจสอบก่อนรับสิทธิ

car

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะแบ่งออกดังนี้

ผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 10,000 บาท จะต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด (ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28) ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • พระนครศรีอยุธยา
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา

ผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท จะต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน 16 จังหวัด (ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30) ได้แก่

 • กาญจนบุรี
 • ตาก
 • นครนายก
 • นครราชสีมา
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ปราจีนบุรี
 • เพชรบุรี
 • เพชรบูรณ์
 • ระยอง
 • ราชบุรี
 • ลพบุรี
 • สิงห์บุรี
 • สมุทรสงคราม
 • สระบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • อ่างทอง

สำหรับการจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 รอบ ดังนี้

 • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย. 64 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถแท็กซี่ส่วนบุคคล
 • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย. 64 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ


ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ ดังกล่าว ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.–5 พ.ย. 64 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเอกสารตามที่กำหนด ได้แก่

 • ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (รับที่จุดลงทะเบียน)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
 • บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 จึงขอให้ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อมาดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.–5 พ.ย. 64