บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับเงินเพิ่มอีก 300 บาท ถึง 2 เดือน เริ่ม พ.ย.-ธ.ค. 64

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับเงินเพิ่มอีก 300 บาท ถึง 2 เดือน เริ่ม พ.ย.-ธ.ค. 64

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับเงินเพิ่มอีก 300 บาท ถึง 2 เดือน เริ่ม พ.ย.-ธ.ค. 64
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน กลุ่มเปราะบาง รับเงินเพิ่มอีก 300 บาท ถึง 2 เดือน (เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64) รวมตกคนละ 500 บาทต่อเดือน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบการมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐ ด้วยการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เฟส 3 จำนวน 13.6 ล้านคน จากเดิมที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 200 บาท จะได้รับเงินเพิ่มอีก 300 บาท ถึง 2 เดือน (เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64) รวมได้รับคนละ 500 บาท โดยใช้งบประมาณ 8,122 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังเพิ่มวงเงินให้กับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ รวมถึงผู้ที่เข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต จำนวน 2.3 ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 500 บาท ถึง 2 เดือนเช่นกัน โดยใช้วงเงิน 1,384 ล้านบาท

ด้านนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุถึงรายละเอียดการเพิ่มวงเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 13.6 ล้านคน ว่าจากเดิมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินจากรัฐบาลเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านค้าที่ร่วมโครงการของรัฐเดือนละ 200 บาทต่อคน ซึ่งนับตั้งแต่เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64 จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกคนละ 300 บาทต่อเดือน หมายความว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินจากรัฐบาลตั้งแต่เดือน พ.ย. 64 รวมจำนวน 500 บาท และเดือนร ธ.ค. 64 ได้รับเงินจำนวน 500 บาท

เช่นเดียวกับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มเปราะบาง (ผู้พิการ, ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้สูงอายุ และกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึง Internet) จะได้รับเงินเพิ่มจากรัฐบาลอีก 300 บาท เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64) จากเดิมที่เคยได้รับเงินเดือนละ 200 บาทต่อคน ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 2,306,469 คน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook