สรุป แจกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน-คนละครึ่งเฟส 3- ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับคนละเท่าไหร่?

สรุป แจกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน-คนละครึ่งเฟส 3- ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับคนละเท่าไหร่?

สรุป แจกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน-คนละครึ่งเฟส 3- ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับคนละเท่าไหร่?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

โฆษกกระทรวงการคลัง เผยคนละครึ่งเฟส 3 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ยิ่งใช้ยิ่งได้ และกลุ่มเปราะบาง ได้รับเงินเพิ่มเติมจากรัฐบาลในช่วง 2 เดือน (เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64) คนละเท่าไหร่กันบ้าง เช็คเลย

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงที่ประชุม ครม. เห็นชอบการเพิ่มวงเงินสนับสนุนให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน, กลุ่มเปราะบาง, คนละครึ่งเฟส 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กับกลุ่มเปราะบางด้านรายได้ และผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ตลอดจนเพื่อพยุงและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ผ่านการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เฟส 3

 • เดิมได้รับเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน
 • รัฐบาลเพิ่มวงเงินค่าให้ 300 บาทต่อคนต่อเดือน
 • เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64)
 • เท่ากับว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 1 คน จะได้รับเงินซื้อสินค้าในเดือน พ.ย. จำนวน 500 บาท (200 บาท +300 บาท) และเดือน ธ.ค. 64 จำนวน 500 บาท
 • จำนวนคนถือบัตร 13.6 ล้านคน

กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มเปราะบาง) ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และกลุ่มที่เข้าไม่ถึง Internet

 • เดิมได้รับเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน
 • เพิ่มวงเงินให้กลุ่มเปราะบาง จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน
 • เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64) รวมได้รับคนละ 600 บาท
 • จำนวนผู้มีสิทธิ 2,306,469 คน

คนละครึ่งเฟส 3

 • เดิมรัฐบาลสนับสนุนเงิน 3,000 บาท ตลอดโครงการฯ
 • เพิ่มวงเงินให้คนละ 1,500 บาท โดยอัตโนมัติ
 • เริ่มเดือน พ.ย.-ธ.ค. 64
 • จำนวนไม่เกิน 28,000,000 คน

ยิ่งใช้ยิ่งได้

 • รัฐบาลเพิ่มวงเงินให้จำนวน 3,000 บาทต่อคน
 • จำนวนผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 1,000,000 คน
  • มีผลกับวงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 64 ดังนี้
   • ผู้ได้รับสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จะนำยอดใช้จ่ายมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ได้ ดังนี้
    • ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1–40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher 10% ของยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน
    • ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,000 – 80,000 บาท ได้รับ e-Voucher 15% ของยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน
   • ผู้ได้รับสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher เต็มจำนวน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 ต.ค. 64 ซึ่งมีสิทธิได้รับ e-Voucher จำนวน 7,000 บาทเรียบร้อยแล้ว มีสิทธิได้รับ e-Voucher เพิ่มเติม หากมีการใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 20,000 บาท ในระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 64 จะได้รับสิทธิ e-Voucher 15% ของยอดใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน
  • ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะได้รับสิทธิ e-Voucher รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ และสามารถใช้จ่าย e-Voucher ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook