ครม. เคาะเติมเงินบัตรคนจน-คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้ วงเงินกว่า 5.4 หมื่นล้านบาท

ครม. เคาะเติมเงินบัตรคนจน-คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้ วงเงินกว่า 5.4 หมื่นล้านบาท

ครม. เคาะเติมเงินบัตรคนจน-คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้ วงเงินกว่า 5.4 หมื่นล้านบาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ที่ประชุม ครม. เคาะ 5.4 หมื่นล้านบาท เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน, กลุ่มเปราะบาง, คนละครึ่งเฟส 3 และยิ่งใช้ยิ่งได้ ต่ออีก 2 เดือน (เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64)

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบการมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐ โดยใช้งบประมาณ 54,506 ล้านบาท ผ่าน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เฟส 3, ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ, ผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 และ ผู้ที่ใช้สิทธิยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 13.6 ล้านบาท จะได้รับเงินช่วยจากรัฐบาลในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 200 บาท จะได้รับวงเงินเพิ่มอีก 300 บาท รวมเป็น 500 บาทต่อคน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64) รวมวงเงิน 8,122 ล้านบาท

ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ รวมถึงผู้ที่เข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต จำนวน 2.3 ล้านคน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 500 บาท ถึง 2 เดือนเช่นกัน โดยใช้วงเงิน 1,384 ล้านบาท

ผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 จากเดิมรัฐบาลสนับสนุนให้ได้รับเงินสนับสนุน 3,000 บาท ตลอดโครงการ จะได้รับเงินเพิ่มเติมอีก 1,500 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท โดยใช้งบประมาณ 42,000 ล้านบาท

ผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เดิมวงเงินคำนวณ e-Voucher ได้ที่ 60,000 บาท หรือไม่เกินคนละ 7,000 บาท จะได้รับการปรับเพิ่มวงเงิน e-Voucher เป็น 80,000 บาท หรือไม่เกินคนละ 10,000 บาท ใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook