เช็คสิทธิประกันสังคม www.sso.go.th อัปเดต ม.40 ล่าสุด 22 ก.ย. 64 รู้ผลรับ 5,000 บาท

เช็คสิทธิประกันสังคม www.sso.go.th อัปเดต ม.40 ล่าสุด 22 ก.ย. 64 รู้ผลรับ 5,000 บาท

เช็คสิทธิประกันสังคม www.sso.go.th อัปเดต ม.40 ล่าสุด 22 ก.ย. 64 รู้ผลรับ 5,000 บาท

ประกันสังคม ได้อัปเดตรายชื่อผู้ประกันตนมาตรา 40 อัปเดตข้อมูลใหม่ล่าสุด ณ วันที่ 22 ก.ย. 64 รู้ผลรับ 5,000 บาท

ก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคมเคยกล่าวถึงปัญหาการอัปเดตข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สมัครใหม่ใน 19 จังหวัด ที่จ่ายเงินผ่านตู้บุญเติม ซึ่งจากเดิมระบบแจ้งได้รับสิทธิ แต่เมื่อตรวจสอบอีกครั้งกลับพบว่าไม่ได้รับสิทธินั้น เนื่องจากระบบข้อตู้บุญเติมขัดข้อง ทำให้ผู้ที่สมัครนอกพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เมื่อไปเช็คสิทธิกลับพบว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาได้ ซึ่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดถึงการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมไว้ จึงต้องใช้เวลาในการคัดกรองผู้ประกันตนมาตรา 40 ใหม่ทั้งหมด

แต่ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ได้อัปเดตข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สมัครเพิ่มเข้ามาใหม่ในระหว่างวันที่ 4-24 ส.ค. 64 เรียบร้อยแล้ว โดยผู้สมัคร ม.40 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เมื่อตรวจสอบสิทธิจะพบว่า ได้รับสิทธิเยียวยาประกันสังคมหรือไม่ พร้อมกับข้อมูลที่อัปเดต ณ วันที่ 22 ก.ย. 64

updaate

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิเพื่อขอรับเงินเยียวยาประกันสังคมมีดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

2. เลือกปุ่ม ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)

3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูป

4. จากนั้นกดค้นหา ระบบจะแสดงผลว่าได้รับสิทธิเยียวยาประกันสังคมจำนวน 5,000 บาท หรือไม่

checkk

เมื่อทราบผลการตรวจสอบสิทธิเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 แล้ว ให้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน เพื่อรอรับการโอนเงิน 5,000 บาท

ข่าวเยียวยาประกันสังคม เพิ่มเติม