โอลิมปิก 2020

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 www.sso.go.th รับ 5,000 บาท ง่ายไปอีก!

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 www.sso.go.th รับ 5,000 บาท ง่ายไปอีก!

ฟรีแลนซ์-อาชีพอิสระ สมัครเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากมาตรการคุมเข้มใน 13 จังหวัดของรัฐบาล

ผู้ที่มีอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ รวมถึงผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงและคุมเข้มการระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อขอรับเงินเยียวยาประกันสังคมจำนวน 5,000 บาทได้

ประกันสังคมมาตรา 40

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (มาตรา 33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

ช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40

 • เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 • ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา
 • เว็บไซต์ www.sso.go.th
 • Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ
 • สายด่วนประกันสังคม 1506

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th มีดังนี้

897647

 • เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
 • เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

489388

 • กรอกข้อมูลผู้สมัคร
  • เลขประจำตัวประชาชน
  • เลขหลังบัตรประชาชน
  • คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
  • วันเดือนปีเกิด
  • อีเมล์ (ถ้ามี)
 • จากนั้นกดตรวจสอบ
 • กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • กรอกกลุ่มอาชีพ รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)
 • เลือกจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก) เลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน
 • ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่?
 • กด "ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง" แล้วกด "ยืนยัน"
 • หากผ่านทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จ

ข่าวเยียวยาประกันสังคม เพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ประกันสังคมมาตรา 40