วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th รับ 5,000 บาท ง่ายไปอีก!

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th รับ 5,000 บาท ง่ายไปอีก!

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th รับ 5,000 บาท ง่ายไปอีก!

สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th จากมาตรการคุมเข้มใน 29 จังหวัดของรัฐบาล

ผู้ที่มีอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ รวมถึงผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมที่อยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัด ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงและคุมเข้มการระบาด สามารถลงทะเบียนสมัครประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อขอรับเงินเยียวยาประกันสังคมจำนวน 5,000 บาทได้ 

ประกันสังคมมาตรา 40

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (มาตรา 33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

ช่องทางการสมัครประกันสังคมมาตรา 40

 • เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 • ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา
 • เว็บไซต์ www.sso.go.th
 • Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ
 • สายด่วนประกันสังคม 1506

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th มีดังนี้

สมัครม40

 • เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
 • เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

สมัครประกันสังคมมาตรา40

 • กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40
  • เลขประจำตัวประชาชน
  • เลขหลังบัตรประชาชน
  • คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
  • วันเดือนปีเกิด
  • อีเมล์ (ถ้ามี)
 • จากนั้นกดตรวจสอบ
 • กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • กรอกกลุ่มอาชีพ รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)
 • เลือกจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก) เลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน
 • ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่?
 • กด "ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง" แล้วกด "ยืนยัน"
 • หากผ่านทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จ

ข่าวเยียวยาประกันสังคม เพิ่มเติม