เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เปิดไทม์ไลน์ สมัคร-จอง-เข้าพัก-ใช้สิทธิเที่ยว วันไหนบ้างต้องเช็ค!

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เปิดไทม์ไลน์ สมัคร-จอง-เข้าพัก-ใช้สิทธิเที่ยว วันไหนบ้างต้องเช็ค!

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เปิดไทม์ไลน์ สมัคร-จอง-เข้าพัก-ใช้สิทธิเที่ยว วันไหนบ้างต้องเช็ค!

กางไทม์ไลน์ใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 สมัคร www.เราเที่ยวด้วยกัน.com วันไหน ใช้สิทธิเที่ยวได้ถึงเมื่อไหร่ต้องเช็ค

เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน ชิง 2 ล้านสิทธิ ทั้งส่วนลดค่าที่พัก 40% ค่าตั๋วเครื่องบิน 40% คูปองอาหารวันละ 600 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. นี้เป็นต้นไป เวลา 06.00-21.00 น. ที่สำคัญยังเปิดอีกหนึ่งวันที่เปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรม-ที่พัก และร้านอาหารสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรองรับการใช้จ่ายจากผู้ใช้สิทธิได้อีกด้วย

นอกจากนี้ เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ได้ระบุ Timeline ตั้งแต่การสมัครเพื่อขอรับสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน ไปจนการใช้สิทธิ Check-in และ Check out เข้าใช้บริการโรงแรมที่พักด้วย

ไทม์ไลน์ โครงเราการเที่ยวด้วยกันเฟส 3 มีดังนี้

 ไทม์ไลน์เราเที่ยวด้วยกัน

วันที่ 24 ก.ย. 64

  • เปิดลงทะเบียนประชาชน (สำหรับผู้ไม่เคยไม่ได้รับสิทธิในเฟส 1 และ 2) และเปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียน E-Form สำเร็จในช่วงวันที่ 21 เม.ย.-18 มิ.ย. 64 ไม่ต้องลงทะเบียน เช็ควิธีการลงทะเบียน คลิก ขั้นตอนลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3

วันที่ 8 ต.ค. 64

  • เปิดให้ประชาชนจองโรงแรม-ที่พัก

วันที่ 15 ต.ค. 64

  • เริ่มเข้าพัก (Check in)

วันที่ 23 ม.ค. 65

  • เปิดจองโรงแรม-ที่พัก วันสุดท้าย

วันที่ 31 ม.ค. 65

  • สิ้นสุดระยะเวลาเดินทางและ Check out วันสุดท้ายในโครงการ