ขั้นตอนลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ฉบับละเอียดยิบ

ขั้นตอนลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ฉบับละเอียดยิบ

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com แบบละเอียดยิบ ชิงสิทธิเที่ยว 2 ล้านสิทธิ

เริ่มขึ้นแล้วสำหรับการลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการจ่ายค่าห้องพักให้ 40% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน ช่วยค่าตั๋วเครื่องบิน 40% และคูปองอาหารวันละ 600 บาท

ขั้นตอนลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 แบบละเอียดมีดังนี้


เราเที่ยวด้วยกัน

 1. เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

  763884
 2. อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 จากนั้นทำเครื่องหมายถูกที่หน้าข้อความ "ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น" และกดยืนยัน
  315664

 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว 

  - ชื่อ-นามสกุล
  - เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  - รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
  - วันเดือนปีเกิดที่ปรากฎในบัตรประชาชน
  - เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
  - จากนั้นคลิกคำว่า ลงทะเบียน

 4. ระบบจะให้กรอกเลข OTP ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ โดยเป็นหมายเลข 6 ตัว เมื่อกรอกเสร็จให้คลิก "ยืนยัน OTP"

  543483
 5.  ระบบจะขึ้นข้อความว่า "ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดรอ SMS เพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน" คลิกคำว่า "ตกลง" ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียน