เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ใครมีสิทธิลงทะเบียนบ้าง เช็คเลยที่นี่

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ใครมีสิทธิลงทะเบียนบ้าง เช็คเลยที่นี่

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ใครมีสิทธิลงทะเบียนบ้าง เช็คเลยที่นี่

เช็คคุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ชิง 2 ล้านสิทธิ ทั้งส่วนลดที่พัก-ค่าอาหาร-ตั๋วเครื่องบิน

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com จำนวน 2 ล้านสิทธิ เฉพาะผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันมาก่อน ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. นี้เป็นต้นไป เวลา 06.00-21.00 น.

โดยรัฐบาลจะสนับค่าโรงแรม-ที่พัก 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน (ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน) จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน

อีกทั้งสนับสนุนคูปองอาหารและค่าเข้าเที่ยว 600 บาท ต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชนเมื่อ Check-in โรงแรมสำเร็จ และสนับสนุนค่าเดินทางตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง โดยค่าตั๋วเครื่องบินจะเท่ากับ 40% ของราคาค่าตัวเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อผู้โดยสาร

เราเที่ยวด้วยกัน

คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com มีดังนี้

  1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

  3. ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

  4. ประชาชนที่เคย ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้

เราเที่ยวด้วยกันคุณสมบัติ

หากผู้ที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และเฟส 2 ไปแล้ว ไปลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ที่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ระบบจะแจ้งเตือนว่า  "ดำเนินการไม่สำเร็จ เลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์นี้ ถูกลงทะเบียนแล้ว *ประชาชนที่เคยลงทะเบียนใน 2 เฟส แรกไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่" ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ได้กำหนดไว้ชัดเจน

ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิสำหรับประชาชน โปรดอ่านเงื่อนไขโครงการฉบับเต็มได้ที่หน้า หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน