ตรวจสลากออมสิน 1/8/64 สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564

ตรวจสลากออมสิน 1/8/64 สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564

ตรวจสลากออมสิน 1/8/64 สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสลากออมสิน ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 9 M 6328373 งวดที่ 10 V 0598360 งวดที่ 10 ค 8462161

อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 8 D 0345835 งวดที่ 8 ณ 3311398 งวดที่ 9 ฉ 3708831
งวดที่ 9 ย 8029736 งวดที่ 10 G 1713371

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

0399154 2928489 2962763 3244223 6903147

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท

0548536 2547421 4519043 6418711 6463411
7117349 8615359 8620357 9467219 9995975

อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท

0244294 0273950 0372009 0887978 1027845
1155817 2071621 2288364 2315647 3219942
5173509 5250391 5368918 5634237 5934986
6905351 7172213 7360256 7665807 9757202

เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,538 อันดับ อันดับละ 400 บาท

420080 679789

เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,276 อันดับ อันดับละ 300 บาท

57873 93417

เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท

0002 0053 5438 8268