วิธีเปิดบัญชีสลากออมสินดิจิทัล-ฝากด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo

วิธีเปิดบัญชีสลากออมสินดิจิทัล-ฝากด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo

วิธีเปิดบัญชี "สลากออมสินดิจิทัล" และการฝากเงินเข้า "สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี" ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo

ก่อนหน้านี้ Sanook Money ได้นำเสนอว่า ธนาคารออมสินเปิดขายสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ลุ้นรางวัลพิเศษ 1 ล้านบาท กว่า 20 รางวัล ตั้งแต่วันนี้-15 มี.ค. 64 พร้อมระบุรายละเอียดและเงื่อนไขไปแล้วนั้น

โดยผู้สนใจจะซื้อสลากออมสินดิจิทัลดังกล่าวนั้น จะต้องมีเปิดบัญชีสลากออมสินดิจิทัล และเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชั่น MyMo ด้วย หากยังไม่เคยมีหรือสมัครมาก่อนต้องสมัครใช้งานแอปฯ ก่อน

สำหรับการเปิดบัญชีสลากออมสินพิเศษดิจิทัลด้วยตนเองผ่าน MyMo ต้องมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ผู้ใช้บริการสามารถเปิดบัญชีสลากออมสินพิเศษดิจิทัลได้ 1 ท่าน ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ระบบจะกำหนดให้บัญชีหลักเป็นบัญชีคู่โอนเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินรางวัลโดยอัตโนมัติ กรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีคู่โอนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารออมสินสาขา
 • การยกเลิกการใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ไม่มีผลเป็นการปิดบัญชีสลากออมสินพิเศษดิจิทัล
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ข้อมูลที่ต้องใช้ ได้แก่

 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน

การเปิดบัญชีสลากออมสินดิจิทัล

1

 • เลือกเมนู "สลากดิจิทัล"

 • เลือก "เปิดบัญชีสลากดิจิทัล"

 • กรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนและเลือกถัดไป

 • ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

 • อ่านและกดยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

 • กดรับรหัส OTP

 • กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และกดยืนยันเพื่อยืนยันการใช้บริการ

 • ระบบแสดงหน้าจอเปิดบัญชีสำเร็จ สามารถฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัลได้ทันที

วิธีฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี

 • กด สลากดิจิทัล

 • กด icon เครื่องหมายบวกที่มุมขวาล่าง

 • เลือกเมนู “สลากดิจิทัล 1 ปี”

 • กดเพื่อเลือกจำนวนเงิน

 • เลือกจำนวนเงินหรือเลือก “ระบุจำนวนเงิน” เพื่อกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการ

 • กรณีเลือก “ระบุจำนวนเงิน” ต้องระบุจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัวเท่านั้น

 • หากระบุจำนวนไม่ถูกต้อง (หารด้วย 1,000 ไม่ลงตัว) ระบบจะขึ้นตัวอักษรสีแดงเป็นการแจ้งเตือน

 • กดปุ่ม “เลื่อนเพื่อส่ง”

 • กดปุ่ม “ยืนยันการฝาก”

 • แสดงหน้าทำรายการสำเร็จ

 • แสดงหน้าสรุปรายการ (E-Slip)