ผลสลากออมสิน 1/8/64 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564

ผลสลากออมสิน 1/8/64 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564

ผลสลากออมสิน 1/8/64 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสลากออมสิน 1/8/64 ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 201 ฎ 9970587

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 209 O 9769466

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,855 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

0679739 1143817 1165042 5999506 7750005

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 201 - 204 620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 - 211 3,090 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

0426990 1521557 1545136 2600490 5066879
7514380 8089739 8498725 8749323 9032265

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 5,565 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

0807299 1316352 1316638 3426964 3621242
4649571 4824298 6803515 7032641 7264737
7332722 7808978 8402739 9081278 9485552

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 46,786 อันดับ อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 - 204 12,790 อันดับ อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 - 206 73,259 อันดับ อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 - 211 233,456 อันดับ อันดับละ 50 บาท

4019

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202 467,836 อันดับ อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 - 204 127,874 อันดับ อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 - 206 732,575 อันดับ อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 - 211 2,334,356 อันดับ อันดับละ 20 บาท

208