ฟรีแลนซ์ สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท วันสุดท้าย

ฟรีแลนซ์ สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท วันสุดท้าย

ฟรีแลนซ์ สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท วันสุดท้าย
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ประกันสังคม เปิดรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นวันสุดท้าย ก่อนรวบรวมข้อมูลส่งให้ที่ประชุม ครม. เห็นชอบเพื่อขอพิจารณาจัดสรรเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาทต่อไป

วันนี้ (30 ก.ค. 64) ถือเป็นวันสุดท้ายสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 64 ให้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ภายในวันนี้ (30 ก.ค. ) และจะต้องจ่ายเงินสมทบงวดแรกให้ทันภายในวันที่ 31 ก.ค. 64 เพื่อที่จะได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สมบูรณ์แบบ และให้สำนักงานประกันสังคมส่งข้อมูลเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาเห็นชอบการจัดสรรเงินเยียวยา พร้อมกำหนดวันรับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อไป

สำหรับช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 มีดังนี้

 • เซเว่น-อีเลฟเว่น
 • บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา
 • เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ
 • สายด่วนประกันสังคม 1506
 • เว็บไซต์ www.sso.go.th

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา40

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัคร

หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น ซึ่งการสมัครเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40  จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย เมื่อจ่ายเงินสมทบงวดแรกแล้วเท่านั้น

ข่าวเยียวยาประกันสังคม เพิ่มเติม