สรรพากรเตือน ยื่นภาษีภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64 ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ-เงินเพิ่ม

สรรพากรเตือน ยื่นภาษีภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64 ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ-เงินเพิ่ม

สรรพากรเตือน ยื่นภาษีภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64 ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ-เงินเพิ่ม
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

สรรพากรเตือน ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90-ภ.ง.ด.91 ทางออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64 ไม่ต้องโดนค่าปรับ-เงินเพิ่ม

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) โฆษกกรมสรรพากร ระบุ วันที่ 30 มิ.ย. 64 จะเป็นการสิ้นสุดเวลาการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปี 2563 ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 64 มีผู้เสียภาษียื่นแบบฯ แล้ว รวมกว่า 9.535 ล้านฉบับ แต่ก็ยังมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบฯ อีกจำนวนหนึ่ง กรมสรรพากรจึงขอให้ผู้ที่มีเงินได้จากอาชีพต่างๆ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานออฟฟิศ ตัวแทนหรือนายหน้าจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ การให้เช่าบ้าน ห้องพัก คอนโดมิเนียม การประกอบวิชาชีพอิสระ แพทย์และพยาบาล สถาปนิก วิศวกร นักบัญชี ผู้รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท ร้านค้า พ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ ดารา นักแสดง นักกีฬาอาชีพ ที่มีรายได้ในปีภาษี 2563 แต่ยังไม่ได้ยื่นภาษี ขอให้ยื่นแบบฯ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.rd.go.th ภายในวันที่ 30มิ.ย. 64 เพื่อไม่ต้องชำระค่าปรับและเงินเพิ่ม

สำหรับผู้ที่มีภาษี ที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวด และผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบรายการค่าลดหย่อนได้ด้วยตนเอง จากระบบ My Tax Account ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร