เปิดขั้นตอนลงทะเบียน "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com และแอปเป๋าตัง

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com และแอปเป๋าตัง

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com และแอปเป๋าตัง

เปิดลงทะเบียนโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com และ แอปฯ "เป๋าตัง" รับ E-Voucher 7,000 บาท เริ่มเปิดลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ในวันจันทร์ที่ 21 มิ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวันเป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ์

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "ยิ่งใช้ยิ่งได้" คือ โครงการใหม่จากรัฐบาล เป็นโครงการกระตุ้นการบริโภคผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เปิดให้ประชาชนที่สนใจ ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ในวันที่ 21 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวันเป็นต้นไปจนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ์

แบ่งการลงทะเบียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มที่ 1 ร้านค้าหรือผู้ประกอบการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ลงทะเบียนวันที่ 14 มิ.ย. 64

 2. กลุ่มที่ 2 ประชาชน ลงทะเบียนวันที่ 21 มิ.ย. 64 ผ่านเว็บไซต์  www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิในโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" มีอะไรบ้าง?

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 2. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 3. ไม่เป็น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
 4. ไม่เป็น ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
 5. ไม่เป็น ผู้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 3

วิธีการใช้จ่าย

เพียงใช้ G-Wallet ชำระค่าสินค้า ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการ

 • ยอดใช้จ่าย 40,000 บาทแรก รับ E-Voucher คืน 10%
 • ยอดใช้จ่าย 40,001-60,000 บาท รับ E-Voucher คืน 15%

สามารถใช้จ่ายผ่าน G-Wallet โดยยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ์ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และจะนำยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64 มาคำนวณยอดคืน E-Voucher เท่านั้น

ขั้นตอนลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com มีดังนี้

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เริ่ม 21 มิ.ย. 64 เวลา 06.00-22.00 น.

 2. กรอกรหัส 6 หลัก (OTP) เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียน

 3. รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (ประมาณ 1-3 วัน)

 4. ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

 5. ยืนยันตัวตน ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้วสามารถใช้สิทธิได้ทันที)

 6. เริ่มต้นใช้สิทธิเพื่อสะสมยอดใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 (สิทธิ E-Voucher ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ส.ค. - 31 ธ.ค. 64)

 7. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิและใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

 8. ใช้สิทธิกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างเวลา 06.00 -23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
  ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้

ขั้นตอนลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง มีดังนี้

 1. ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-Wallet

 2. กดแบนเนอร์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

 3. กรอกรหัส 6 หลัก (OTP) เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียน

 4. รอรับ Notification แจ้งการเข้าร่วม โครงการผ่านแอปฯ เป๋าตัง (ประมาณ 1-3 วัน)

 5. ยืนยันตัวตน ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้วสามารถใช้สิทธิได้ทันที)

 6. เริ่มต้นใช้สิทธิเพื่อสะสมยอดใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 (สิทธิ E-Voucher ใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ส.ค. - 31 ธ.ค. 64)

 7. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิและใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

 8. ใช้สิทธิกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างเวลา 06.00 -23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
  ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปเป๋าตัง วิธีการลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปเป๋าตัง

หากต้องการเห็นภาพชัดๆ ในการลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปฯ เป๋าตังก็มีรายละเอียดดังนี้

 1. สำหรับผู้ที่มี G-Wallet ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตังให้กด "ใช้สิทธิ์" ของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
  วิธีลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้แบบละเอียดกด ใช้สิทธิ์ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
 2. อ่านเงื่อนไข รายละเอียด ให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
  กดยืนยันหลังอ่านเงื่อนไขโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อ่านเงื่อนไข รายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ กดยืนยัน
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
  - คำนำหน้า
  - ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล
  - หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสหลังบัตรประชาชน 12 หลัก
  - วันเดือนปีเกิด
  - เบอร์โทรศัพท์มือถือ
  - อาชีพ
  - ลักษณะงานที่มีนายจ้างหรือไม่
  - รูปแบบค่าคอบแทนของรายได้หลัก
  - รายได้จากรายได้หลักต่อเดือน
  - มีอาชีพเสริมหรือไม่
  - เลือกลงทะเบียนเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว
  วิธีลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้กรอกข้อมูลเพิ่มกรอกข้อมูลส่วนตัว
 4. กรอก OTP เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
  ยืนยันการเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เมื่อได้รับ SMS กรอก OTP เพื่อยืนยัน
 5. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้สำเร็จ
  ยืนยันสำเร็จยืนยันการเข้าร่วมโครงการสำเร็จหน้าเป๋าตังหน้าเป๋าตังหลังยืนยันสำเร็จ

อ่านข่าวโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" เพิ่มเติม