คลังชวนร้านค้านิติบุคคล ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ เริ่มรับเงินจากผู้ใช้สิทธิ์ 1 ก.ค. 64

คลังชวนร้านค้านิติบุคคล ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ เริ่มรับเงินจากผู้ใช้สิทธิ์ 1 ก.ค. 64

คลังเผยยอดร้านค้านิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีอยู่ราว 24,000 ราย พร้อมเชิญชวน ร้านค้าลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ รองรับประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ในวันที่ 1 ก.ค. 64

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ ขอเชิญร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้มีกำลังซื้อ และเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย โดยร้านค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” กำหนดให้ผู้ได้รับสิทธิที่ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ค่าอาหาร- เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ (ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบบัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) และสินค้าหรือบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า) ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.– 30 ก.ย. 64 กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนในรูปของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) โดยวงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน ซึ่งยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิต้องไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และจะได้รับสิทธิ e- Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

โดยยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ซึ่งสิทธิ e-Voucher จะคืนเป็นวงเงินใน g-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไป โดยสามารถใช้จ่ายด้วย e -Voucher ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

ปัจจุบันการ ลงทะเบียนร้านค้ายิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสะสม ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 22.00 น. ทั้งหมด 24,671 ราย

จึงขอเชิญชวนร้านค้าที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่โครงการกำหนด ได้แก่ ร้านค้าทั่วไป ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้าน OTOP ผู้ประกอบการบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป เวลา 06.00–22.00 น.

โดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐที่มีการใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน สามารถลงทะเบียนได้ 3 ช่องทางได้แก่

  1. ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน หรือผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือ ผ่านสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  2. ส่วนร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  3. สำหรับร้านค้าทั่วไปที่ไม่เคยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรให้แล้วเสร็จก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อย่างน้อย 7 วันทำการ

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในส่วนของประชาชนนั้น จะเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 64 เวลา 06.00–22.00 น. ของทุกวันเป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ์โดยผู้ที่เคยรับสิทธิ์โครงการของรัฐ เช่น ชิมช้อปใช้, เราเที่ยวด้วยกัน, คนละครึ่ง, เราชนะ และม.33เรารักกันเราชนะ เป็นต้น ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการข้างต้นสามารถลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ยิ่งใช้ยิ่งได้ร้านค้า