ยิ่งใช้ยิ่งได้ เช็กเงื่อนไข-คุณสมบัติ-ไทมไลน์ ก่อนสมัคร www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

ยิ่งใช้ยิ่งได้ เช็กเงื่อนไข-คุณสมบัติ-ไทมไลน์ ก่อนสมัคร www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

กรุงไทย ชวนเช็กเงื่อนไข ยิ่งใช้ยิ่งได้ และคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com และแอปฯ เป๋าตัง เริ่ม 21 มิ.ย. 64

เพจเฟซบุ๊กธนาคารกรุงไทย โพสต์รายละเอียด โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ทั้งวันที่เปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน และวิธีที่จะเข้ารับ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท ต้องทำอย่างไร ?

www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.comโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

วิธีลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ รับ E-Voucher แบ่งการลงทะเบียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มที่ 1 ร้านค้าหรือผู้ประกอบการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ลงทะเบียนวันที่ 14 มิ.ย. 64

 • กลุ่มที่ 2 ประชาชน ลงทะเบียนวันที่ 21 มิ.ย. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

รายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ เริ่ม 21 มิ.ย. 64

รายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

เพียงใช้ G-Wallet ชำระค่าสินค้า ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการ

 • ยอดใช้จ่าย 40,000 บาทแรก รับ E-Voucher คืน 10%
 • ยอดใช้จ่าย 40,001-60,000 บาท รับ E-Voucher คืน 15%

สามารถใช้จ่ายผ่าน G-Wallet โดยยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ์ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และจะนำยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 64-30 ก.ย. 64 มาคำนวณยอดคืน E-Voucher เท่านั้น

คุณสมบัติยิ่งใช้ยิ่งได้เช็กคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 • สัญชาติไทย

 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 • ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • ไม่เป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

 • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 3

ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ช่องทางการลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ผู้ที่เคยร่วมโครงการภาครัฐที่มีแอปฯ เป๋าตัง (ชิมช้อปใช้, เราเที่ยวด้วยกัน, คนละครึ่ง, เราชนะ, ม.33เรารักกัน)

ผู้ที่ไม่เคยร่วมโครงการภาครัฐ

 • ช่องทางการลงทะเบียน : เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com 
 • กรณีลงทะเบียนผิดช่องทาง : ระบบจะแจ้งข้อความว่า หมายเลขบัตรประชาชนนี้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐตามเงื่อนไขโครงการ ให้ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

ผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผู้ใช้สิทธิ์เราชนะผ่านบัตรประชาชน ประสงค์เปลี่ยนโครงการ)

 • ช่องทางลงทะเบียน : แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
 • กรณีลงทะเบียนผิดช่องทาง : ระบบจะแจ้งข้อความว่า ท่านคือผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนมาใช้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปฯ เป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 เท่านั้น

เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com จะเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ในวันที่ 21 มิ.ย. 64

ระยะเวลาโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ไทม์ไลน์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่?

ระยะเวลา โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

 • เปิดลงทะเบียนร้านค้าและผู้ประกอบการจด VAT วันที่ 14 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวัน

 • เปิดลงทะเบียนประชาชน ผ่านเว้บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง วันที่ 21 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวัน

 • เริ่มใช้จ่ายจาก G-Wallet ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 64

 • รับ E-Voucher ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป เริ่มวันที่ 7 ส.ค. 64 / 7 ก.ย. 64 / 7 ต.ค. 64 (สามารถใช้ E-Voucher ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 / E-Voucher ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้)

 • สิ้นสุดการใช้จ่ายเพื่อรับ E-Voucher วันที่ 30 ก.ย. 64

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้