เราชนะ เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจแล้ว 198,672 ล้านบาท

เราชนะ เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจแล้ว 198,672 ล้านบาท
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เราชนะ คลังเผยมียอดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจแล้ว 198,672 ล้านบาท

กระทรวงการคลังเผยความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 16 เม.ย. 64 ว่ามีจำนวนผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะรวมทั้งสิ้น 32.8 ล้านคน มีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 198,672 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้สิทธิเราชนะออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

  • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ยอดการใช้จ่ายจำนวน 72,944 ล้านบาท

  • กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง) และกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com จำนวน 16.8 ล้านคน ยอดการใช้จ่ายจำนวน 111,984 ล้านบาท

  • กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินจำนวน 13,744 ล้านบาท

เราชนะ

ข่าวที่เกี่ยวกับโครงการ "เราชนะ"