โครงการเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน-พิเศษ เช็กสิทธิ์เราชนะได้แล้วเช็กที่นี่!

โครงการเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน-พิเศษ เช็กสิทธิ์เราชนะได้แล้วเช็กที่นี่!

โครงการเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน-พิเศษ เช็กสิทธิ์เราชนะได้แล้วเช็กที่นี่!

คลังประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน-พิเศษ ที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนโครงการเราชนะ รอบแรก ขอรับ 7,000 บาท แล้ววันนี้พร้อมเผยวิธีเช็กสิทธิ์ได้ที่นี่

ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะ รอบแรก ผ่านจุดรับลงทะเบียนของแบงก์รัฐระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ. 64 ทางกระทรวงการคลังได้ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันนี้ (4 มี.ค. 64) โดยสามารถให้ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ที่ปุ่มตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

วิธีเช็กสิทธิ์เราชนะในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน-พิเศษ มีขั้นตอนดังนี้

เช็กสิทธิ์เราชนะ

เช็กสิทธิ์เราชนะ2

  • กรอกข้อมูลส่วนตัว
    • เลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง
    • ชื่อ-นามสกุล
    • วัน/เดือน/ปี เกิด
  • จากนั้นกดตรวจสอบสถานะ ระบบจะแจ้งผลได้รับสิทธิหรือไม่พร้อมเหตุผลประกอบ

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับวงเงินครั้งแรกจำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 5 มี.ค. 64 และสัปดาห์ถัดไปจะทยอยได้รับเงินโอนทุกวันศุกร์ จำนวน 1,000 บาท จนกว่าจะครบ 7,000 บาท สามารถใช้จ่ายสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ