เช็กเราชนะ ขอรับสิทธิ 7,000 บาท กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะรู้ผลผ่าน-ไม่ผ่านได้ยังไง?

เช็กเราชนะ ขอรับสิทธิ 7,000 บาท กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะรู้ผลผ่าน-ไม่ผ่านได้ยังไง?

วิธีเช็กสิทธิเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน-กลุ่มพิเศษ ก่อนรับเงินล็อตแรก 4,000 บาท ในวันที่ 5 มี.ค. 64

หลังจากที่กระทรวงการคลัง เปิดให้กลุุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรวมถึงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่เคยลงทะเบียนโครงการเราชนะ ผ่านจุดรับลงทะเบียนนของแบงก์รัฐ ระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ. 64 ซึ่งวันนี้กลุ่มที่ลงทะเบียนเราชนะในวันดังกล่าวสามารถตรวจสอบ หรือเช็กสิทธิเราชนะผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ก่อนรับเงินโอนเข้างวดแรกจำนวน 4,000 บาท ผ่านบัตรประชาชนในวันพรุ่งนี้ (5 มี.ค. 64) โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบสถานะดังนี้

  • เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ
  • กรอกข้อมูลส่วนตัว
    • เลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง
    • ชื่อ-นามสกุล
    • วัน/เดือน/ปี เกิด
  • จากนั้นกด ตรวจสอบสถานะ ระบบจะแจ้งผลได้รับสิทธิหรือไม่พร้อมเหตุผลประกอบ

ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิระบบจะขึ้นวันโอนเงินเข้าในแต่ละงวดดังนี้

วัน/เดือน/ปี โอนเงินเข้าบัตรประชาชน
5 มี.ค. 64 4,000 บาท
12 มี.ค. 64 1,000 บาท
19 มี.ค. 64 1,000 บาท
26 มี.ค. 64 1,000 บาท

ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนในกลุ่มดังกล่าวไม่มีอินเตอร์เน็ต หรือความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อเข้าไปตรวจสอบสิทธินั้น สามารถติดต่อได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อสอบถามถึงสถานะว่าผ่านคุณสมบัติและได้รับสิทธิเราชนะหรือไม่

ทั้งนี้ กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนในรอบ 2 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.- 5 มี.ค. 64 สามารถตรวจสอบสิทธิ์เราชนะได้ในวันที่ 15 มี.ค. 64 และเริ่มรับเงินโอนเข้าบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ 19 มี.ค. 64 สามารถใช้สิทธิซื้อสินค้า-บริการได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64