กลุ่มเปราะบางลงทะเบียน "เราชนะ" ช่วงวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. นี้ รู้ผลผ่านเกณฑ์ 28 เม.ย. 64

กลุ่มเปราะบางลงทะเบียน "เราชนะ" ช่วงวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. นี้ รู้ผลผ่านเกณฑ์ 28 เม.ย. 64

กลุ่มเปราะบางลงทะเบียน "เราชนะ" ช่วงวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. นี้ รู้ผลผ่านเกณฑ์ 28 เม.ย. 64

กลุ่มเปราะบางลงทะเบียนเราชนะ ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64 รู้ผลผ่านเกณฑ์วันที่ 28 เม.ย. 64

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุถึงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ลงทะเบียนเราชนะ ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. นี้ เป็นต้นไป โดยผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับการโอนสิทธิ 7,000 บาท ผ่านบัตรประชาชน (Smart Card) และใช้จ่ายสิทธิกับร้านค้าร่วมโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.-31 พ.ค. นี้

สำหรับความคืบหน้าการใช้จ่ายสิทธิเราชนะ ณ วันที่ 7 เม.ย. 64 พบว่ามีจำนวนผู้ใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น 32.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 192,185 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการณ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้สิทธิเราชนะออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ยอดใช้จ่ายจำนวน 72,028 ล้านบาท
  • กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง) และกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com จำนวน 16.8 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 108,313 ล้านบาท
  • กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมจำนวน 11,844 ล้านบาท

เราชนะ

ข่าวที่เกี่ยวกับโครงการ "เราชนะ"