คลังโอน "เราชนะ" 7,000 บาท ให้กลุ่มไร้สมาร์ทโฟนที่ผ่านเกณฑ์ วันที่ 9 เม.ย. นี้

คลังโอน "เราชนะ" 7,000 บาท ให้กลุ่มไร้สมาร์ทโฟนที่ผ่านเกณฑ์ วันที่ 9 เม.ย. นี้

เราชนะ กลุ่มไร้สมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 8-26 มี.ค. 64 และผ่านคุณสมบัติการคัดกรอง เตรียมรับเงิน 7,000 บาท เข้าบัตรประชาชนในวันที่ 9 เม.ย. 64

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 8 – 26 มี.ค. 64 ว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะในช่วงเวลาดังกล่าว

สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 64 เป็นต้นมา ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. – 31 พ.ค. 64

ข่าวที่เกี่ยวกับโครงการ "เราชนะ"