เราชนะ คลังเผยยอดใช้จ่ายล่าสุด ทะลุ 190,000 ล้านบาท

เราชนะ คลังเผยยอดใช้จ่ายล่าสุด ทะลุ 190,000 ล้านบาท

คลังเผยยอดใช้จ่ายสิทธิเราชนะ ทะลุ 190,000 ล้านบาท กลุ่มที่ใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตังครองแชมป์ใช้จ่ายสูงสุด

กระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าโครงการเราชนะ ณ วันที่ 5 เม.ย. 64 พบว่ามีจำนวนผู้ได้รับสิทธิในโครงการทั้งสิ้น 32.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 190,488 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

สำหรับกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสิทธิเราชนะ มี 3 กลุ่มได้แก่

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ยอดใช้จ่ายจำนวน 71,691 ล้านบาท
  • ผู้ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง) และกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราชนะ.com จำนวน 16.8 ล้านคน มียอดการใช้จ่ายสิทธิสะสมจำนวน 107,178 ล้านบาท
  • ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสิทธิจำนวน 11,619 ล้านบาท

163666

ข่าวที่เกี่ยวกับโครงการ "เราชนะ"