เราชนะ กลุ่มเปราะบางลงทะเบียนช่วง 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64 เริ่มเช็กสิทธิ 28 เม.ย. นี้

เราชนะ กลุ่มเปราะบางลงทะเบียนช่วง 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64 เริ่มเช็กสิทธิ 28 เม.ย. นี้

เราชนะ กลุ่มเปราะบางลงทะเบียนช่วง 27 มี.ค.-9 เม.ย. นี้ เริ่มเช็ก 28 เม.ย. 64

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะครั้งที่ 3 สำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) รวมถึงผู้ที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.-9 เม.ย. 64 ว่า ประชาชนะที่ลงทะเบียนเราในช่วงเวลาดังกล่าว จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 28 เม.ย. 64 โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนสิทธิจำนวน 7,000 บาท สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน (Smart Card) กับร้านค้าที่ร่วมโครงการเราชนะได้ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.-31 พ.ค. 64

สำหรับความคืบหน้าการใช้จ่ายสิทธิเราชนะ ณ วันที่ 2 เม.ย. 64 พบว่ามีจำนวนผู้ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะรวมทั้งสิ้น 32.5 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 187,048 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

ส่วนกลุ่มที่มียอดใช้จ่ายสิทธิเราชนะมี 3 กลุ่มดังนี้

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน มียอดใช้จ่ายจำนวน 70,942 ล้านบาท
  • ผู้ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง) รวมถึงผู้ที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนเราชนะ จำนวน 16.8 ล้านคน มียอดใช้จ่าย จำนวน 104,900 ล้านบาท
  • ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสิทธิ จำนวน 11,206 ล้านบาท 

ข่าวที่เกี่ยวกับโครงการ "เราชนะ"