เราชนะ เช็กเงิน 7,000 บาท โอนเข้ากลุ่ม "ไร้สมาร์ทโฟน-พิเศษ" วันไหนบ้าง?

เราชนะ เช็กเงิน 7,000 บาท โอนเข้ากลุ่ม "ไร้สมาร์ทโฟน-พิเศษ" วันไหนบ้าง?

ตรวจสอบสิทธิเราชนะ รับวงเงิน 7,000 บาท รัฐบาลทยอยโอนเงินเข้าบัตรประชาชนให้กลุ่มไร้สมาร์ทโฟน-พิเศษ ที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราชนะ.com วันไหน

เริ่มขึ้นแล้วสำหรับการโอนเงินเราชนะล็อตแรกให้กับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรวมถึงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ. ที่ผ่านมา และผ่านการตรวจสอบสิทธิได้รับสิทธิเราชนะแล้ว

ซึ่งกระทรวงการคลังได้ทยอยโอนเงินจำนวน 4,000 บาท ให้ผู้ผ่านเกณฑ์ในวันนี้ (5 มี.ค. 64) จากนั้นในสัปดาห์ถัดๆ จะทยอยโอนเงินให้ 1,000 บาท จนกว่าจะครบวงเงิน 7,000 บาท

สำหรับกลุ่มดังกล่าวจะได้รับวงเงินครั้งแรกจำนวน 7,000 บาท โดยรัฐบาลจะทยอยโอนเงินเข้าให้รายสัปดาห์ดังนี้

วัน/เดือน/ปี โอนเงินเข้าบัตรประชาชน
5 มี.ค. 64 4,000 บาท
12 มี.ค. 64 1,000 บาท
19 มี.ค. 64 1,000 บาท
26 มี.ค. 64 1,000 บาท

สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือ Smart Card ผ่านร้านค้า และผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-5 มี.ค. 64 ตรวจสอบสิทธิได้วันที่ 15 มี.ค. หากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จะได้รับเงินครั้งแรกวันที่ 19 มี.ค. 64