เราชนะตรวจสอบสิทธิ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับเงิน 4,000 บาท เข้ากระเป๋าวันพรุ่งนี้

เราชนะตรวจสอบสิทธิ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับเงิน 4,000 บาท เข้ากระเป๋าวันพรุ่งนี้

ตรวจสอบสิทธิเราชนะ กลุ่มไม่มีสามาร์ทโฟนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติ รับเงินโอน 4,000 บาท ในวันพรุ่งนี้ (5 มี.ค. 64)

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรวมถึงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ. 64 สามารถตรวจสอบสิทธิ หรือตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทยฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 ได้ตั้งแต่วันนี้ (4 มี.ค. 64) เป็นต้นไป

โดยจะได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกจำนวน 4,000 บาท ในพรุ่งนี้ (5 มี.ค. 64) และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 64

สำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิได้ในระหว่างวันที่ 6 - 31 มี.ค. 64 ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยฯ ทั่วประเทศ โดยจะทราบผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 7 เม.ย.64