ทบทวนสิทธิเราชนะตรวจสอบสิทธิ ขอรับ 7,000 บาท ที่ www.เราชนะ.com ย้ำหมดเขต 8 มี.ค. 64

ทบทวนสิทธิเราชนะตรวจสอบสิทธิ ขอรับ 7,000 บาท ที่ www.เราชนะ.com ย้ำหมดเขต 8 มี.ค. 64

คลังเปิดตรวจสอบสิทธิเราชนะ สำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิรอบแรกในช่วงวันที่ 8-21 ก.พ. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงผู้ถูกตัดสิทธิเราชนะ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนด เช่น เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม, เป็นเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ และเป็นผู้มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด

สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิเราชนะได้จนถึงวันที่ 8 มี.ค. 64 ส่วนผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร จะสามารถทราบผลการทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 64 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่เคยยื่นขอทบทวนสิทธิเราชนะรอบแรก ระหว่างวันที่ 8-21 ก.พ. ที่ผ่านมา สามารถตรวจสอบสิทธิได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้ววันนี้ (4 มี.ค. 64)

โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ จำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 11 มี.ค. 64 และสามารถใช้จ่ายสิทธิเราชนะผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการเราชนะ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1122