วิธีตรวจสอบสิทธิ www.เราชนะ.com ของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ ขอรับ 7,000 บาท ทำตามนี้

วิธีตรวจสอบสิทธิ www.เราชนะ.com ของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ ขอรับ 7,000 บาท ทำตามนี้

ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะรอบแรก ช่วงวันที่ 8-21 ก.พ. 64 สามารถตรวจสอบสิทธิเราชนะผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้แล้วแค่กรอกข้อมูลแป๊บเดียวก็รู้ผล

ผู้ที่ขอยื่นทบทวนสิทธิเราชนะรอบแรก ระหว่างวันที่ 8-21 ก.พ. 64 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยผู้ที่มีคุณสมบัติ 7 ข้อตามที่กระทรวงการคลังกำหนดจะได้รับการพิจารณาโอนสิทธิ 7,000 บาท เข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเพื่อใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ

วิธีตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com มีดังนี้

วิธีตรวจสอบสิทธิเราชนะ

1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกปุ่ม ตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะ

วิธีตรวจสอบสิทธิเราชนะ2

3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

4. กดปุ่มตรวจสอบสิทธิ

5. ระบบแจ้งข้อความว่าได้รับสิทธิเราชนะหรือไม่