เราเที่ยวด้วยกัน เลื่อนเดินทางได้ถึงเดือน เม.ย. 64 ฟรี

เราเที่ยวด้วยกัน เลื่อนเดินทางได้ถึงเดือน เม.ย. 64 ฟรี
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. มีมติให้ผู้ใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน เลื่อนเดือนทางได้ถึงเดือน เม.ย. 64 ฟรี

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. มีมติให้ปรับปรุงผ่อนปรนเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เนื่องจากมีผู้ใช้สิทธิโครงการฯ บางส่วนได้จองที่พักไว้แล้วในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 64 แต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิดังกล่าวตามวันเวลาทีได้จองไว้

โดย ครม. ได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้ดำเนินการให้ผู้ใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันที่จองในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 64 สามารถเลื่อนการใช้สิทธิได้ไปจนถึงเดือน เม.ย. 64 อีกทั้งยังให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาปรับปรุงโครงการเบื้องต้นอาจขมีการขยายเวลา "เราเที่ยวด้วยกัน" ไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวอีกครั้งหลังสถานการณ์ภายในประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

อ่านข่าวเกี่ยวกับโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" เพิ่มเติม