ประกันสังคม แจงสิทธิ์ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกโรงพยาบาล

ประกันสังคม แจงสิทธิ์ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกโรงพยาบาล

ประกันสังคม แจงสิทธิ์ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกโรงพยาบาล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายทศพล กฤติวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุ รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่" (UCEP) เพื่อลดความเลื่อมล้ำด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยเริ่มดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 60 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเข้ารักษาจนพ้นภาวะวิกฤต หรืออาการที่แพทย์ประเมินแล้วเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (นับรวมวันหยุด)

ตามหลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าตามหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต เช่น หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนที่ได้รับการประเมินอาการให้เป็น เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ดังกล่าว สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด จนพ้นภาวะวิกฤตหรือสามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (นับรวมวันหยุด) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ขอให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่รับการรักษา หรือผู้เกี่ยวข้อง โปรดแจ้งโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนสังกัดอยู่โดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการรับช่วงการรักษาหรือให้บริการทางการแพทย์กับผู้ประกันตนต่อไป เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่งต่อจังหวัดต่อสาขา ที่ท่านสะดวกหรือสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook