เปิดสิทธิคนไทยรักษาฟรี 72 ชั่วโมง ได้ทุกโรงพยาบาล

เปิดสิทธิคนไทยรักษาฟรี 72 ชั่วโมง ได้ทุกโรงพยาบาล
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

ทราบหรือไม่? ทุกคนมีสิทธิรักษาพยาบาลแบบวิกฤตได้ฟรี!! น้อยคนมากที่จะรู้ เพราะโรงพยาบาลไม่เคยบอก คุณครูไม่เคยสอน!! #อ่านดีๆมีประโยชน์มาก สิทธิ UCEP (ยูเซป) เป็นสิทธิที่รัฐบาลทำให้ประชาชนคนไทยทุกคน หากเกิดเหตุการณ์วิกฤต ฉุกเฉิน สามารถ รักษาฟรี 72 ชั่วโมงแรก (3 วัน) ให้พ้นภาวะวิกฤต โดยจะรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ที่ใกล้ผู้ป่วยที่สุด จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ “เจ็บป่วย ฉุกเฉิน วิกฤติ มีสิทธิทุกที่” 

โดยต้องเป็น โรงพยาบาลเอกชนที่ผู้ป่วยไม่ได้มีสิทธิอยู่แล้ว เช่น สิทธิบัตรทอง, กองทุนประกันสังคม, สิทธิสวัสดิการข้าราชการ

อาการแบบไหน ได้รับสิทธิ UCEP (ยูเซป) รักษาฟรี?

  1. หมดสติไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
  2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
  3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วมด้วย
  4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
  5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
  6. มีอาการอื่นร่วม ที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

ใครบ้างใช้สิทธิ UCEP (ยูเซป) ได้? 
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่สุด จะเป็น รพ. ใดก็ได้ได้ทุกที่ ที่ผู้ป่วยไม่ได้มีสิทธิ ทั้ง 3 สิทธิ คือ สิทธิบัตรทอง, สิทธิกองทุนประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

  1. ศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ โทร. 02-872-1669
  2. สายด่วน สปสช. โทร. 1330
  3. เมื่อมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วประเทศ โทร. 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง