เช็กราคายาโรงพยาบาลเอกชนได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์-สแกนคิวอาร์โค้ด ที่ใครก็ทำได้!

เช็กราคายาโรงพยาบาลเอกชนได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์-สแกนคิวอาร์โค้ด ที่ใครก็ทำได้!

เช็กราคายาโรงพยาบาลเอกชนได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์-สแกนคิวอาร์โค้ด ที่ใครก็ทำได้!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดระบบให้ประชาชนสามารถตรวจสอบราคายาได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และคิวอาร์โค้ด

เมื่อพูดถึงราคายาหลายคนอาจพอจำได้ว่า ก่อนหน้านี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประกาศให้โรงพยาบาลเอกชนกว่า 354 ราย ต้องแจ้งราคายา เวชภัณฑ์ และอื่นๆ เพื่อควบคุมราคายาให้สมเหตุสมผล, เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค และให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและโปร่งใสด้วย โดยได้จัดทำระบบเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชนผ่านทางเว็บไซต์ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ด้วยตนเอง

โดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำรายการยาในระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคาในโรงพยาบาลเอกชน อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นรายการยาที่โรงพยาบาลเอกชนแจ้งกับกรมการค้าภายใน ตามประกาศคณะกรรมการ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 87 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล 

2. รายการยาครอบคลุมตามรายการที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage Emergency Patients: UCEP) และที่มีปริมาณการจำหน่ายสูงสุด 100 รายการแรกของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีการใช้ยารักษาคนไข้แตกต่างกันไป ดังนั้น ยาบางรายการอาจไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบค้นหาและเปรียบเทียบนี้ ทั้งนี้ ในระยะต่อไปจะพัฒนาให้ครอบคลุมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ส่วนขั้นตอนเช็กราคายาก็ไม่ยุ่งยากเลย Sanook! Money จะอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้เข้าใจง่ายดังนี้

1. เข้าไปที่ระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชน ของเว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (คลิก)

 dit

2. ระบุชื่อยาที่ต้องการทราบราคา จากนั้นกดเช็กราคายา

dit1_1

3. ระบบจะค้นหาชื่อยาที่เราต้องการตรวจสอบจากโรงพยาบาลเอกชนกว่า 300 แห่ง โดยแถบสีเขียวทางด้านขวาจะระบุว่ามีสถานพยาบาลกี่แห่งที่ให้เปรียบเทียบราคายา

dit2

4. หากลองเลือกคลิก "มี 2 โรงพยาบาลให้เปรียบเทียบ" ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 1 จะปรากฎชื่อโรงพยาบาล 2 แห่ง พร้อมราคายาและสัญลักษณ์หมายเลขที่เป็นสีเขียว

dit3

อย่างไรก็ตาม สัญลักษณ์สีนั้นใช้เปรียบเทียบราคายา โดยให้ "สีเขียว" หมายถึง ราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ รพ. ต้นทาง, "สีเหลือง" หมายถึง ราคาเท่ากับ รพ. ต้นทาง และ "สีแดง" หมายถึง ราคาแพงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ รพ. ต้นทาง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ ของ เช็กราคายาโรงพยาบาลเอกชนได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์-สแกนคิวอาร์โค้ด ที่ใครก็ทำได้!