คนละครึ่ง แจก 3,000 บาท ยอดใช้จ่ายเงิน 3 วันแรกรวมกว่า 500 ล้านบาท

คนละครึ่ง แจก 3,000 บาท ยอดใช้จ่ายเงิน 3 วันแรกรวมกว่า 500 ล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ โครงการคนละครึ่งเมื่อวันที่ 23 ต.ค. ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 8.5 ล้านคน และมีร้านค้าร่วมโครงการกว่า 3.5 แสนร้านค้า

โดยช่วงเที่ยงของวันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา มีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 1,245,528 คน ยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 502.9 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 259.4 ล้านบาท และรัฐช่วยอีก 243.5 ล้านบาท มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 234 บาทต่อครั้ง

สำหรับรายละเอียดการใช้จ่ายมากสุดไปจนถึงน้อยสุดมีดังนี้ ร้านธงฟ้า, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม, ร้านค้าทั่วไป และร้าน OTOP โดยใช้จ่ายครบทุกจังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดคือ กรุงเทพฯ, นครศรีธรรมราช และสงขลา

อ่านข่าวคนละครึ่ง เพิ่มเติม