ลงทะเบียนคนละครึ่ง รับ 3,000 บาท เหลือสิทธิ์กว่า 2 ล้านสิทธิ์แล้ว!

ลงทะเบียนคนละครึ่ง รับ 3,000 บาท เหลือสิทธิ์กว่า 2 ล้านสิทธิ์แล้ว!

ลงทะเบียนคนละครึ่ง รับ 3,000 บาท เหลือสิทธิ์กว่า 2 ล้านสิทธิ์แล้ว!

คนแห่ลงทะเบียนเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com รับ 3,000 บาท ต่อเนื่อง ย้ำสิทธิ์ราว 2 ล้านสิทธิ์แล้ว

หลังจากรัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพื่อชิงเงิน 3,000 บาท ตลอด 3 เดือน (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63) ใช้จ่ายกับร้านร่วมโครงการฯ ทั้งหาบเร่แผงลอย เมื่อวันที่ 23 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยรัฐจะช่วยวันละ 150 บาทต่อวันต่อคนนั้น

ล่าสุดวันนี้ (24 ต.ค. 63) เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ระบุสิทธิ์ว่าคงเหลือกว่า 2 ล้านสิทธิ์ โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนกว่าสิทธิ์จะหมด

อ่านข่าวคนละครึ่ง เพิ่มเติม