คนละครึ่ง ลงทะเบียนรับ 3,000 บาท ต้องใช้สิทธิ์ภายในกี่วันไม่งั้นถูกริบ?

คนละครึ่ง ลงทะเบียนรับ 3,000 บาท ต้องใช้สิทธิ์ภายในกี่วันไม่งั้นถูกริบ?

คนละครึ่ง ลงทะเบียนรับ 3,000 บาท ต้องใช้สิทธิ์ภายในกี่วันไม่งั้นถูกริบ?

คนละครึ่ง ลงทะเบียนชิง 3,000 บาท เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วต้องใช้จ่ายภายใน 14 วัน ครั้งหนึ่งก่อนไม่งั้นถูกริบสิทธิ์

เมื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา เวลา 06:00-23:00 น. นั้น จะได้รับ SMS แจ้งยืนยันสิทธิ์ในวันดังกล่าวแล้ว

โดยผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่ 23 ต.ค. 63 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06:00-23:00 น. กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะต้องใช้จ่ายครั้งแรกก่อนภายใน 14 วันเท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิ์ตามกรอบเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที เพื่อเปิดโอกาสผู้ที่รอรับสิทธิ์รายต่อไป

เช่น นาย ก ลงทะเบียนคนละครึ่งเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63 เวลา ได้รับ SMS แจ้งยืนยันสิทธิ์พร้อมระบุให้ใช้ภายในวันที่ 5 พ.ย. 63 หากนับกรอบเวลาการเริ่มใช้สิทธิ์จะพบว่า ระยะห่างระหว่างวันที่ 23 ต.ค.-5 พ.ย. 63 อยู่ที่ 14 วันตามที่รัฐบาลกำหนด

ทั้งนี้ การใช้สิทธิ์ครั้งแรกนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เต็มวงเงินก็ได้

อ่านข่าวคนละครึ่ง เพิ่มเติม