บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ยิ้มกริ่ม! กฟน. รับลูกมติ ครม. ช่วยค่าไฟฟ้าเพิ่มอีก 1 ปี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ยิ้มกริ่ม! กฟน. รับลูกมติ ครม. ช่วยค่าไฟฟ้าเพิ่มอีก 1 ปี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ยิ้มกริ่ม! กฟน. รับลูกมติ ครม. ช่วยค่าไฟฟ้าเพิ่มอีก 1 ปี
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กฟน. ขานรับนโยบาย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับผู้มีสิทธิ์ 13.9 ล้านคน วงเงิน 230 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

น.ส.ผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ระบุ กฟน. ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขยายความช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ต่อเนื่องเพิ่มเติมอีก 1 ปี ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่เห็นชอบขยายการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการดังกล่าวในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ในกรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด